General Information

Position
Azure Cloud Engineer | Cloud&Engineering
Work arrangement
Full-time
City
Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Warsaw, Wroclaw
Country
Poland
Department
Consulting
Team
Core Business Operations
Area of interest
Cloud, Engineering, IT - Development, IT - Services
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy

·       Bardzo dobra znajomość usług MS Azure

·       Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oraz infrastruktury chmurowej

·       Znajomość narzędzi do automatyzacji i zarządzania infrastrukturą (Terraform, ARM, Ansible itp.)

·       Sprawne posługiwanię się co najmniej jednym językiem skryptowym: Python, PowerShell, Bash, Go

·       Znajomość systemów baz danych (np. PostgreSQL, MySQL, MS Sql, Oracle, MongoDB, ElasticSearch) oraz zagadnień administracji (instalacja, backup, HA, replikacja) oraz posługiwanie się językiem SQL

·       Znajomość rozwiązań CI/CD - Azure Devops i/lub GitLab CI, GitHub Actions

·       Umiejętność deploymentu aplikacji w w co najmniej jednej technologii: Java, Node.js, Python, Go, .Net

·       Znajomość narzędzi do monitorowania usług i wdrożeń w chmurze (Azure Monitor, Prometheus, Grafana)

·       Znajomość systemów zarzadzania logami; Azure Monitor Logs, ElasticSearch

·       Umiejętność konfiguracji wysoko dostępnych i bezpiecznych środowisk

·       Praktyczna umiejętność konteneryzacji aplikacji

·       Praktyczna znajomość dowolnego orkiestratora Kubernetes (AKS, Openshift, Rancher)

·       Znajomość zagadnień administracji systemami Linux i/lub Windows Server

·       Gotowość do ciągłego pogłębiania kompetencji

·       Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Nice to have:

·       Znajomość innych czołowych dostawców cloud computing – Azure, GCP, Oracle

·       Umiejętność programowania w dowolnej technologii

·       Doświadczenie w migracji ze środowisk on-premises do chmury publicznej

·       Znajomość zagadnień bezpieczeństwa chmurowego (KMS, Vault, Secret Manager, Key Manager)

·       Znajomość systemów autoryzacji i uwierzytelniania, np. AWS SSO, Active Directory, Azure AD, Keycloak, Octa i doświadczenie w pracy z protokolami typu SAML, OIDC

·       Znajomość zagadnień kryptografii, PKI

·       Znajomość ServiceMesh: Istio, Linkerd, Consul

·       Znajomość języka niemieckiego


Twoja przyszła rola

·       Automatyzacja deploymentów i tworzenia infrastruktury w oparciu o Infrasctructure as Code,

·       Automatyzacja wdrozeń aplikacji w oparciu o Infrastructure as Code i usługi chmurowe

·       Audyt i utrzymanie istniejących rozwiązań w chmurze publicznej,

·       Projektowanie i wdrażanie bezpiecznych, wysoko dostępnych i efektywnych kosztowo rozwiązań w chmurze publicznej,

·       Tworzenie rozwiązań opartych o technologie kontenerowe i PaaS.


To oferujemy

·       Hybrydowy tryb pracy

·       UoP lub kontrakt B2B

·       Ubezpieczenie medyczne i zdrowotne

·       Multisport i wiele innych lifestylowych benefitów

·       Kursy językowe

·       Ścieżka rozwoju dostosowana do Twoich potrzeb

·       Przyjaznych współpracowników i ducha zespołu

·       Różnorodne, międzynarodowe projekty

·       Praca dla znanych brandów

·       Codzienne możliwości wpływania na to, jak i gdzie prowadzimy naszą działalność