General Information

Position
Consultant / Senior Consultant - Assurance (Workiva)
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Audit & Assurance
Team
Assurance
Area of interest
Audit
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy

Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia praktycznego we współpracy z czołowymi specjalistami oraz rozwijania nowych kwalifikacji w różnorodnych specjalnościach cyfrowych i księgowych, takich jak sprawozdawczość, optymalizacja procesów, kontrola wewnętrzna i inne obszary z wykorzystaniem rozwiązań systemu Workiva.

Będziesz uczestniczyć w opracowaniu polityk i procedur wewnętrznych, przekształcania danych, a także w procesie opracowania i wdrażania rozwiązań usprawniającym Klientom procesy raportowania i kontroli wewnętrznych. 

Nasz zespół Deloitte Assurance pomaga klientom wzmocnić posiadane struktury i zwiększyć ich niezawodność.  Nasi specjaliści zaliczają się do najlepszych na rynku. Pomagamy klientom rozwiązywać złożone problemy w celu szybszego uzyskiwania pożądanych efektów i wykorzystywać przełomowe rozwiązania o charakterze innowacyjnym, dzięki czemu mogą stać się liderami w swoich branżach. 


Opis roli:

Optymalizacja procesów wewnętrznych, zarządzanie przepływem danych, usprawnienie procesów skoordynowanej i scentralizowanej sprawozdawczości z wykorzystaniem systemu Workiva, identyfikacja obszarów dalszego rozwoju i zaspokajanie potrzeb optymalizacyjnych klientów.


Zakres obowiązków:

 • współpraca z klientami - analiza wyzwań, identyfikacja rozwiązań dających pożądane efekty i umożliwiających optymalizację procesów
 • ocena możliwości systemu księgowego i sprawozdawczego, a także dokonywanie uzgodnień danych klienta
 • uczestnictwo w inicjatywach ukierunkowanych na dalszy rozwój działalności
 • opracowywanie wymogów systemowych, projektów i prototypów, testowanie, szkolenie, określanie procedur wsparcia i wdrażanie ich ze szczególnym uwzględnieniem systemu Workiva
 • mapowanie przepływów danych i identyfikacja optymalnych rozwiązań projektowych i możliwości zarządczych oraz potencjalnego ryzyka
 • opracowywanie rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi umożliwiających automatyzację i optymalizację procesów


Nasze oczekiwania:

 • 1-2 lata doświadczenia z systemem Workiva
 • licencjat lub tytuł magistra w następujących dziedzinach z odpowiednim ukierunkowaniem na biznes, technologię, dane i/lub analitykę:
  •  biznes: księgowość, ekonomia, finanse, analityka biznesowa
  • technologia: informacyjne systemy zarządzania, systemy rachunkowe, informatyka
  • matematyka/inżynieria: inżynieria komputerowa, matematyka, statystyka, inżynieria przemysłowa
 • otwartość na nowe rozwiązania, narzędzia i metody optymalizacji
 • ponad 3 lata doświadczenia technicznego lub doradczego w kontrolingu, księgowości, planowaniu i analizie finansowej, sprawozdawczości
 • umiejętność samodzielnej pracy i realizacji wielu projektów/zadań w szybko zmieniających się warunkach
 • umiejętność rozwiązywania problemów