General Information

Position
Consultant/Senior Consultant ds. rozliczania projektów unijnych
Work arrangement
Full-time
City
Rzeszow
Country
Poland
Department
Business Services Center (PL)
Team
Finance
Area of interest
Accounting
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
Jeśli masz:

 • min. 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE / krajowych;
 • wykształcenie wyższe (mile widziane: techniczne, ekonomia, finanse i rachunkowość);
 • umiejętność kompleksowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków UE / krajowych, w tym   przygotowywania wniosków o płatność, wniosków o zmiany, raportów z realizacji projektów, dokumentacji zakupowej, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;
 • wiedza dotycząca systemów do obsługi wniosków o płatność / raportowania realizacji projektów, takich jak SL2014, LSI, GWPK i innych;
 • bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; 
 • wiedza i praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych oraz obsłudze nowej bazy konkurencyjności (BK2021);
 • wiedza dotycząca regulacji, procedur oraz wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
 • zaawansowana znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • rozwinięte zdolności organizacyjne i zarządzania czasem, samodzielność, wielozadaniowość;
 • elastyczność oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • mile widziana – znajomość ustawy PZP. 
Twoja przyszła rola
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności;
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i UE), w tym weryfikacja zakresu projektu, kontrola i nadzór nad dokumentacją;
 • współpraca z beneficjentami realizującymi projekty unijne – od małych przedsiębiorstw po największe firmy w Polsce;
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym;
 • prowadzenie procesów wyboru wykonawców/dostawców, w tym przygotowywanie dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty;
 • raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wspieranie kierowników projektów w zadaniach, np. w planowaniu wydatków, dokonywaniu zmian w projekcie i podejmowaniu działań zaradczych w przypadku sytuacji problemowych.
To oferujemy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie, w oparciu umowy o pracę;
 • Pracę w trybie hybrydowym (częściowa praca z domu i z biura);
 • Dodatkowe płatne 2 dni wolne oraz 2 dni na działalność charytatywną;
 • Program prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie i podróże;
 • Dostęp do różnych form działalności sportowo-rekreacyjnych i socjalnych (MyBenefit, Multisport, wypożyczalnia rowerów, drużyny sportowe);
 • Plan wdrożenia od pierwszego dnia pracy oraz Program Buddy - wsparcie dedykowanego współpracownika;
 • Przyjazna kultura organizacyjna (wydarzenia integracyjne, programy well-being oraz diveristy & inclusion);
 • Szerokie możliwości rozwoju (indywidualna ścieżka kariery, szkolenia z umiejętności miękkich, technicznych oraz dostęp do nowoczesnych platform szkoleniowych m.in. Udemy for Business, LinkedIn Learning);
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-KP1