General Information

Position
Credit Risk Consultant | Financial Industry Risk and Regulatory | Risk Advisory
Work arrangement
Full-time
City
Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Warsaw, Wroclaw
Country
Poland
Department
Risk Advisory
Team
Financial Industry Risk & Regulatory
Area of interest
Data & Analytics, Risk & Regulatory Management
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy

 • Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z następujących obszarów: zarządzanie i pomiar ryzyka kredytowego, polityka kredytowa, walidacja modeli, zarządzanie kapitałem, zwalczanie nadużyć kredytowych, analityka behawioralna, silniki decyzyjne, audyt wewnętrzny
 • Wykształcenia wyższgo: finanse, ekonomia, bankowość, nauki ilościowe (matematyka, fizyka, IT, itd.)
 • Umiejętności analizy danych i modelowania statystycznego / predykcyjnego
 • Praktycznej znajomości zapytań bazodanowych (SQL)
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Gotowości do krótkich podróży służbowych w razie potrzeby
 • Chęci do zdobywania praktycznej i teoretycznej wiedzy.

Dodatkowe przydatne umiejętności:

 • Znajomość matematyki finansowej (ekonometria, statystyka, procesy stochastyczne) i/lub znajomość niektórych pakietów statystycznych (np. Matlab, SPSS, SAS, R, SQL, VBA, Python)
 • Doświadczenie w procesach kredytowych, szczególnie w obszarze nowych technologii, kanałów zdalnych
 • Dodatkowe umiejętności IT


Twoja przyszła rola
 • Projektowanie, modyfikacja i wdrażanie modeli i narzędzi wspierających analizę ryzyka kredytowego: strata oczekiwana, strata nieoczekiwana, jakość portfela kredytowego, szacowania utraty wartości (Impairment)
 • Modelowanie parametrów ryzyka (PD, LGD, EAD/CCF), wyceny portfeli wierzytelności
 • Budowa i walidacja modeli wspierających ocenę kredytową klienta, np. modele scoringowe/ratingowe, antyfraudowe, windykacyjne i modele oceny zdolności kredytowej
 • Przegląd i optymalizacja strategii i polityki ryzyka kredytowego, metodologii i procedur
 • Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesu oceny kredytowej w różnych kanałach
 • Pomiar i analiza rentowności produktów (RAROC, EVA, FTP)
 • Wykonywanie analiz ryzyka kredytowego na potrzeby regulacji nadzorczych (m.in. stress-testy, AQR, rekomendacje KNFu) na poziomie poszczególnych portfeli jak i całego Banku
To oferujemy
 • Ciekawe i różnorodne projekty doradcze dla instytucji finansowych;
 • Rozwój zawodowy oraz przejrzystą ścieżkę kariery
 • Możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych
 • Przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą
 • Cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów
 • Dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, udział w różnych zespołowych aktywnościachsportowych
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
O zespole
Zespół Zarządzania Ryzykiem w Deloitte specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”).

#LI-AD1