General Information

Position
Credit Risk Senior Consultant (model development)| FIRR | Risk Advisory
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Risk Advisory
Team
Financial Industry Risk & Regulatory
Area of interest
Data & Analytics, Risk & Regulatory Management
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy

Od kandydata /-ki oczekujemy:

 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • minimum 3-letniego doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w ramach ryzyka kredytowego 
 • ukończonych studiów  na kierunkach takich jak: matematyka, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
 • średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS;
 • chęci rozwoju i szybkiej nauki;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy.Twoja przyszła rola

Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.
U nas możesz się skupić i/lub na pracy:
 • w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
 • w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.
To oferujemy
 • możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych;
 • cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • możliwość wyjazdu na krótkie podróże służbowe.
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
O zespole
Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:

 • Identyfikacja i pomiar ryzyka
 • Modele ratingowe i scoringowe
 • Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
 • Szacowanie utraty wartości (Impairment)
 • Wycena portfeli kredytowych
 • Stress-testy
 • Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
 • Praca w oparciu o języki programowania i programy: np. SQL, R, Matlab, Python.
 • Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
 • Specyfikacja funkcjonalna/biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
 • Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
 • Przypadki testowe i analiza wyników testów
 • Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)
 • Mapowanie źródeł danych
 • Parametryzacja
 • Testowanie poprawności wdrożenia
 • Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)

#LI-AD1