General Information

Position
ESG & Decarobnization Strategy Consultant/Senior Consultant | Sustainability & Economics | Risk Advisory
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Risk Advisory
Team
Sustainability

Description & Requirements

Kogo szukamy

Szukamy osoby, która wspólnie z nami chciałaby wspierać naszych Klientów we wdrażaniu strategii ESG oraz strategii dekarbonizacji. 

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • posiadasz około 2 lat doświadczenia, w tym przynajmniej 1 rok doświadczenia w branży konsultingowej, w realizacji projektów strategicznych (w tym strategii biznesowych i/lub strategii ESG)
 • posiadasz umiejętność przekładania zebranej wiedzy i wniosków w syntetyczne informacje – w postaci prezentacji powerpoint
 • posiadasz umiejętność praktycznego korzystania z Excela w celu np.: budowy prostych modeli liczenia efektywności ekonomicznej projektów (NPV, IRR) i śladu węglowego
 • posiadasz zdolność do szybkiego uczenia się i wdrażania nowo zdobytej wiedzy w praktyce
 • posiadasz umiejętność koordynowania wielu strumieni prac.


Dodatkowo będzie super jeśli:

 • posiadasz doświadczenia w realizacji projektów z wybranych dziedzin: ESG, ochrony klimatu, liczenia śladu węglowego (wg GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006), doskonalenia efektywności procesów biznesowych, poprawy efektywności energetycznej procesów i/lub budynków, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych, dekarbonizacji przemysłu, definiowania strategii biznesowych, liczenia śladu środowiskowego produktów (wg LCA), a także znajomość metodyk i standardów: GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006, LCA;
 • posiadasz podstawową znajomość zagadnień regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym w szczególności ochroną środowiska i ochrony klimatu (np.: Wytyczne TCFD)


Twoja przyszła rola:

Podczas codziennej pracy (jako Konsultant/-ka / Starszy/-a Konsultant/ka) w naszym zespole będziesz zajmował/a się:

 • projektami doradczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności projektach ukierunkowanych na wsparcie transformacji klimatycznej liderów rynkowych - organizacji sektora finansowego, przemysłu i instytucji publicznych;
 • projektowaniem oraz implementacją strategii ESG i strategii klimatycznych
 • wsparciem Klientów w identyfikacji i ocenie inicjatyw wypełniających zdefiniowane strategie osiągania neutralności / dekarbonizacji - poświęconych ochronie klimatu / ograniczeniu emisji CO2 / wdrażaniu niskoemisyjnych technologii;
 • kalkulacją i weryfikacją śladu węglowego i/lub środowiskowego w oparciu o GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006;
 • opracowaniem analiz i prognoz dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu;
 • analizą ryzyk ESG, w tym ryzyk klimatycznych;
 • utrzymywaniem stałych relacji z klientami i realizacją prac zleconych przez klientów reprezentujących różne sektory gospodarki;


Oferujemy:

Pracując z nami, zyskujesz możliwość na:

 • współpracę z liderami rynkowymi nastawionymi na skuteczną transformację klimatyczną;
 • realny wpływ na kształt i skuteczność projektowanych strategii i inicjatyw dekarbonizacyjnych w ujęciu regionalnym a czasem globalnym;
 • udział w regionalnych i globalnych projektach dedykowanych tematyce zrównoważonego rozwoju;
 • szybki rozwój kariery;
 • współpracę z najlepszymi ekspertami, w największym Zespole Sustainability & Climate Change w Europie Centralnej  - zajmującym się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i gospodarki cyrkularnej;
 • rozwój wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz otrzymanie zestawu narzędzi konsultingowych w wielu obszarach zrównoważonego rozwoju;
 • dedykowanego Carrer Coach'a, który na każdym kroku w Deloitte będzie prowadził Cię jako Twój Mentor.


O Deloitte:

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

O zespole:

Nasz zespół to doświadczeni eksperci specjalizujący się w projektach zrównowazonego rozwoju, transformacji firm oraz instytucji sektora publicznego w celu przygotowania ich do stawienia czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspieramy klientów w transformacji organizacji skupionych na efektach ekonomicznych w podmioty świadomie budujące wartość, poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Rozwiązania dostosowujemy do specyfiki i skali działania danej organizacji, uwzględniając związane z jej funkcjonowaniem ryzyka, potrzeby i oczekiwania wszystkich grup interesariuszy, jak również konieczność prowadzenia aktywnego dialogu.


Ścieżka rekrutacji:

I etap - uważnie przeczytamy Twoje CV

II etap - zostaniesz poproszony/-a o wypełnienie online testów analitycznych oraz test z j. angielskiego

III etap - rozmowa online z przedstawicielką HR

IV - rozmowy online z przedstawicielami z zespołu Sustainability. Rozmowy będą obejmowały również rozwiązanie case study. 

V etap - witamy na pokładzie :)

Recruiter tips:

Drodzy Kandydaci: chcemy, abyście czuli się pewnie i dobrze przygotowani do procesu rekrutacyjengo w Deloitte. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami o Deloitte jak i o zespole, do którego aplikujecie na stronie Deloitte - https://www2.deloitte.com/pl/pl.html. Dodatkowo zachęcamy do przećwiczenia swoich umiejętności rekrutacyjnych przed np. swoimi bliskimi, znajomymi :)