General Information

Position
Ekspert / Ekspertka techniczny/a (energetyka i środowisko) w zespole dotacji i ulg podatkowych
Work arrangement
Full-time
City
Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Warsaw, Wroclaw
Country
Poland
Department
Tax
Team
Global Investment & Innovation Incentives Services
Area of interest
Tax
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu wniosków o dotacje i pożyczki preferencyjne na realizację projektów z obszaru ochrony środowiska i energetyki ze środków krajowych (POIŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW), w szczególności w zakresie tworzenia opisów planowanych działań i technologii, analizy danych technologicznych, kalkulacji efektu ekologicznego,
 • szeroką znajomość problematyki i zagadnień związanych z projektami środowiskowymi i energetycznymi m.in. określanie efektu środowiskowego, metody identyfikacji i mitygacji ryzyk środowiskowych, analiza oddziaływania na środowisko, energetyka odnawialnej i konwencjonalnej, surowce energetyczne i paliwa, przesył i magazynowanie energii,
 • umiejętność kalkulacji danych w projektach środowiskowych m.in. unikniętej emisji CO2, wielkości emisji, sprawności wytwarzania energii cieplnej/elektrycznej, ilości oszczędności energii pierwotnej, ciepła spalania, wartości opałowej, itp.,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • umiejętność wyszukiwania, weryfikacji i analizy danych technicznych i wyciągania wniosków oraz ich opisywania,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobrą organizację pracy.
Dodatkowe atuty
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z obszaru ochrony środowiska i energetyki ze środków Unii Europejskiej na poziomie Komisji Europejskiej (p.. LIFE, Innovation Fund),
 • aktualna wiedza na temat programów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027,
 • doktorat lub otwarty przewód doktorski albo studia doktoranckie w obszarze nauk technicznych.
Twoja przyszła rola
 • analiza założeń planowanych do realizacji projektów, w tym danych technicznych w projektach środowiskowych i energetycznych w celu weryfikacji spełnienia wymogów programu / konkursu, w tym dobór najlepszego źródła wsparcia),
samodzielne przygotowanie:
 • opisów projektów (przebieg procesu technologicznego, opisy technologii, wpisywanie się w założenia programu, porównanie do technologii alternatywnych),
 • kalkulacji wymaganych w programie / konkursie danych związanych m.in. z ilością unikniętego CO2, oszczędnością energii pierwotnej itp.
To oferujemy
 • umowę o pracę,
 • system pracy hybrydowej,
 • pracę w dynamicznym środowisku, wspierającym rozwój osobisty i zawodowy w jednej z największych na świecie firmie konsultingowych,
 • bogatą ofertę szkoleń i treningów,
 • ciekawą ofertę benefitów,
 • atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie,
 • możliwość pracy z zespołem z biur: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-AL1