General Information

Position
Financial Industry Risk and Regulatory Senior Consultant I FIRR I Risk Advisory
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Risk Advisory
Team
Financial Industry Risk & Regulatory
Area of interest
Data & Analytics, Finance, Risk & Regulatory Management
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
Od kandydatów oczekujemy:
 • 3 letniego doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z obszarów w ramach ryzyka kredytowego i/lub regulacyjnego i/lub rynkowego;
 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • ukończonych studiów  na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
 • średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS;
 • chęci rozwoju i szybkiej nauki;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy.


Twoja przyszła rola
Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:
 • w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
 • w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.
To oferujemy
 • możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych;
 • cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • Możliwość wyjazdu na krótkie podróże służbowe.
Ścieżka rekrutacji
Etapy procesu rekrutacji: 

Etap 1 - dokładnie przeczytamy Twoje CV 
Etap 2 – zostaniesz poproszony o wypełnienie testów online: analitycznego, webarlnego i angielskiego 
Etap 3 – zostaniesz zaproszony na rozmowę HR (online) 
Etap 4 - zostaniesz zaproszony na rozmowę rekrutacyjną (w tym studium przypadku) (online)
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
O zespole
Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:

Identyfikacja i pomiar ryzyka
Modele ratingowe i scoringowe
Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
Szacowanie utraty wartości (Impairment)
Wycena portfeli kredytowych
Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
Value at Risk (VaR)
Stress-testy
Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
Praca w oparciu o języki programowania i programy: np. SQL, R, Matlab, Python.
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
Struktura organizacyjna
Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
Raportowanie zarządcze i nadzorcze
Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
Model danych
Specyfikacja funkcjonalna/biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
Przypadki testowe i analiza wyników testów
Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)
Mapowanie źródeł danych
Parametryzacja
Testowanie poprawności wdrożenia
Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)