General Information

Position
Internship/Consultant | Energy Transformation | Risk Advisory
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Risk Advisory
Team
Regulatory & Compliance
Area of interest
Risk & Regulatory Management
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
Poszukujemy osoby, która:
 • Posiada 1-3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów energetycznych lub w branży Energy & Resources;
 • Ukończyła lub jest bliska ukończenia studiów na kierunku technicznym (energetyka lub pokrewny) lub ekonomicznym;
 • Obserwuje trendy i regulacje w obszarze energetyki;
 • Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących niskoemisyjnej energetyki, jak OZE, technologii wodorowych i magazynowania energii;
 • Posiada bardzo dobrą i praktyczną znajomość języka angielskiego;
 • Posiada zaawansowaną znajomość pakietu MS Office (głównie Excel, Word, Power Point);
 • Jest samodzielna i potrafi efektywnie organizować własną pracę;
 • Posiada umiejętności analitycznego myślenia, dba o szczegóły i stosuje ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Wiedza i doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów związanych z np. energetyką, OZE, technologiami wodorowymi, magazynowaniem energii lub elektromobilnością;
 • Certyfikaty branżowe / zaświadczenia o szkoleniach;
 • Umiejętność posługiwania się VBA lub innym językiem programowania.
Twoja przyszła rola
Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas projektach jako pełnoprawni jego członkowie.

Z nami będziesz miał możliwość wzięcia udziału w projektach dotyczących:
 • Analiz rynku energii i zasobów odnawialnych oraz kierunków ich rozwoju;
 • Doradztwa regulacyjnego i strategicznego dla podmiotów funkcjonujących na rynku energii;
 • Doradztwa technicznego w obszarze OZE dla kluczowych wytwórców i odbiorców energii w Polsce;
 • Optymalizacji wyników w przedsiębiorstwach, poprzez projektowanie i wprowadzanie nowych procesów biznesowych;
 • Analizy oraz restrukturyzacji istniejących procesów biznesowych w przedsiębiorstwach będących uczestnikami rynku energii;
 • Wsparcia w realizacji strategii biznesowych przy zmieniającym się otoczeniu energetycznym.

To oferujemy
Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na:
 • Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym
 • Realizację ambitnych projektów doradczych dla klientów z różnych sektorów gospodarki
 • Pracę w dynamicznym środowisku wspierającym rozwój kompetencji zawodowych
 • Możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość współpracy z ekspertami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • Dodatkowe benefity pracownicze
 • Dofinansowania szkoleń/ edukacji

O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
O zespole
Grupa Energy & Resources | Energy Transformation  specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem energii elektrycznej, w tym wytwarzaniem energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, zarządzaniem gospodarką paliwową i magazynowaniem energii. Nasze doświadczenie poparte jest blisko 20-letnią praktyką zdobytą podczas licznych projektów realizowanych dla przedsiębiorstw w Polsce oraz za granicą. Zespół był zaangażowany w projekty obejmujące wszystkie elementy w łańcuchu wartości, w tym budowę OZE, wytwarzanie, dystrybucję, obrót i sprzedaż energii elektrycznej.

#LI-WZ1