General Information

Position
Konsultant / Starszy Konsultant w zespole Dotacji i ulg podatkowych w Dziale Doradztwa Podatkowego
Work arrangement
Full-time
City
Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Warsaw, Wroclaw
Country
Poland
Department
Tax
Team
Grants & Incentives
Area of interest
Tax
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
  • Doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem finansowania niekomercyjnego / pomocy publicznej w formie dotacji i ulg podatkowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, badawczo – rozwojowe i środowiskowe (np. dotacje ze środków UE i krajowych, ulga podatkowa na B+R, zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji)
  • Znajomość regulacji dotyczących pomocy publicznej i zasad ubiegania się i wykorzystania dotacji (np. dotacje na pomoc w sektorze ochrony środowiska/energii, dotacje na B+R) i ulg podatkowych (np. Polska Strefa Inwestycji/SSE) oraz ulgi B+R i IP Box
  • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
  • Umiejętności komunikacyjne
  • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo / ekonomia lub wyższe techniczne

Mile widziane:

  • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej np. Horyzont 2020, Connecting Europe Facility, LIFE
  • Doświadczenie w notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej oraz w realizacji projektów związanych z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej (np. Testy Prywatnego Inwestora, analiza statusu MŚP, analiza występowania pomocy publicznej)
  • Pozyskiwanie i rozliczanie pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, Grantu rządowego (PGG)