General Information

Position
Senior Consultant ds. rozliczania projektów unijnych
Work arrangement
Full-time
City
Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Warsaw, Wroclaw
Country
Poland
Department
Business Process Solutions
Team
BPS Accounting Services
Area of interest
Consulting
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy

Kogo szukamy

 • min. 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE / krajowych
 • wykształcenie wyższe (mile widziana: ekonomia, finanse i rachunkowość
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
 • umiejętność kompleksowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków UE / krajowych, w tym przygotowywania wniosków o płatność, wniosków o zmiany, raportów z realizacji projektów, dokumentacji zakupowej, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
 • wiedza dotycząca systemów do obsługi wniosków o płatność / raportowania realizacji projektów, takich jak SL2014, LSI, GWPK i innych
 • bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych oraz obsłudze Bazy konkurencyjności
 • wiedza dotycząca regulacji, procedur oraz wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027
 • zaawansowana znajomość języka polskiego i angielskiego
 • rozwinięte zdolności organizacyjne i zarządzania czasem, samodzielność, wielozadaniowość
 • elastyczność oraz umiejętność rozwiązywania problemów

Twoja przyszła rola
Twoja przyszła rola
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i UE), w tym weryfikacja zakresu projektu, kontrola i nadzór nad dokumentacją
 • współpraca z beneficjentami realizującymi projekty unijne – od małych przedsiębiorstw po największe firmy w Polsce
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym
 • prowadzenie procesów wyboru wykonawców/dostawców, w tym przygotowywanie dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty
 • raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • wspieranie kierowników projektów w zadaniach, np. w planowaniu wydatków, dokonywaniu zmian w projekcie i podejmowaniu działań zaradczych w przypadku sytuacji problemowych
To oferujemy
To oferujemy 
 • pracę w zaangażowanym zespole ekspertów, wspierającym rozwój osobisty i zawodowy w jednej z największych na świecie firmie konsultingowych w modelu hybrydowym
 • pracę pełną wyzwań w profesjonalnym, biznesowym i dynamicznym środowisku
 • udział w różnorodnych projektach
 • możliwość dofinansowania egzaminów i studiów podnoszących kwalifikacje
 • szeroką ofertę rozwojową, opartą na Twoich silnych stronach, coaching kariery i mentoring, a także bogatą ofertę szkoleń i warsztatów wraz z dostępem do inteligentnej i nowoczesnej platformy szkoleniowo – rozwojowej
 • ciekawą ofertę benefitów; m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, program poleceń pracowniczych, ubezpieczenie na życie
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.