General Information

Position
Starszy Inspektor ds. BHP
Work arrangement
Full-time
City
Warsaw
Country
Poland
Department
Enabling Services
Team
Administration
Area of interest
Administrative
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Kogo szukamy
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie BHP;
 • Praktyczna znajomość przepisów, procedur, rozporządzeń i ustaw z zakresu prawnych norm dotyczących BHP oraz ochrony środowiska;
 • Minimum rok doświadczenia na pokrewnym stanowisku w służbie BHP;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2);
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne: praca w zespole, komunikacja, analiza oraz ocena sytuacji.

Twoja przyszła rola
 • Organizowanie i przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP dla pracowników;
 • Prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • Przeprowadzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach;
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz dbanie o przestrzeganie przepisów, zasad, procedur, instrukcji BHP;
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Realizowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w organizacji;
 • Zapewnianie wsparcia merytorycznego w zakresie BHP w organizacji;
 • Raportowanie o potencjalnych zagrożeniach na stanowiskach pracy, nadzór nad sprawnością urządzeń technicznych pod względem bhp i ppoż.;
 • Czynny udział w audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i jakości, ochrony środowiska;
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy;
 • Terminowe sporządzanie informacji i sprawozdań dla zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwa pożarowego;
 • Budowanie świadomości oraz podejmowanie działań kształtujących właściwą postawę pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

To oferujemy
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym i dynamicznym środowisku;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kompetencji;
 • Bogatą ofertę benefitową (np. ubezpieczenie na życie);
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń.

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.