General Information

Position
Vedúci auditného tímu pre finančný sektor
Work arrangement
Full-time
City
Bratislava
Country
Slovakia
Department
Audit & Assurance
Team
Audit - General
Area of interest
Audit
Way of work
Hybrid

Description & Requirements

Koho hľadáme?
Máte už skúsenosti s auditnými zákazkami a chceli by ste vo svojej kariére pokračovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s reputáciou a zázemím, kde váš rast a vzdelávanie nie sú nikomu ľahostajné?

Do tímu hľadáme kolegu či kolegyňu, ktorý/á má: 
 • min. 4 ročné pracovné skúsenosti, ideálne v oblasti auditu/finančnej kontroly/účtovníctva;
 • aspoň ročnú skúsenosť s auditom v oblasti bankového sektora, leasingových, správcovských spoločností, resp. spoločností poskytujúcich investovanie do investičných fondov;
 • plynulú znalosť anglického jazyka, a veľmi dobré ústne a písomné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku;
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania;
 • cit pre tímovosť, iniciatívnosť, entuziazmus, odhodlanosť a schopnosť zvládať stres;
 • schopnosť motivovať a riadiť tím;
 • dobré komunikačné zručnosti pri prezentáciách v rámci spoločnosti aj mimo nej;
 • je to silná, nezávislá a sebavedomá osobnosť, ktorá vie odôvodniť svoje odporúčania a stojí si za nimi;
 • profesijnú disciplínu, precíznosť, všeobecný prehľad a analytické myslenie s dobrou organizáciou času.

Vaša budúca pracovná pozícia

Vašou zodpovednosťou bude riadiť svoj tím pracujúci na zákazke a zodpovedať za vykonanie všetkých aspektov zákazky vrátane plánovania, realizácie auditu u klienta, preskúmania problémov v oblasti auditu a účtovníctva, previerky účtovnej závierky a zverejnených skutočností, koordinácie a schvaľovania na všetkých úrovniach previerky. Náplň práce sa mení v závislosti od rozsahu a povahy zákazky. Budete rozvíjať a motivovať junior zamestnancov v oblasti auditu, usmerňovať ich pri plnení úloh a poskytovať im kariérne poradenstvo.

Čo ponúkame
 • prácu pre celosvetovo najväčšiu poradenskú spoločnosť,
 • priateľské medzinárodné prostredie, s úlohami v krajinách strednej Európy,
 • prácu na projektoch v spolupráci s oddeleniami konzultačných služieb a finančného poradenstva spoločnosti Deloitte,
 • komplexný prehľad o fungovaní lokálneho podnikateľského prostredia,
 • využívanie najnovších technológií, úzku spoluprácu s tímom zameraným na inovácie v audite,
 • koučing zo strany manažérov, ktorý umožňuje získať väčšiu samostatnosť a technické know-how, a následne tak umožní rýchly kariérny rast,
 • podporu pri štúdiu medzinárodne uznávanej odbornej kvalifikácie ACCA (študijné voľno, výdavky spojené so štúdiom a členstvom plne hradené spoločnosťou),
 • zázemie a stabilitu medzinárodnej spoločnosti so širokou škálou zamestnaneckých benefitov (napríklad voľno nad rámec zákona, príspevok na športové aktivity, doplatok do mzdy pri PN, celosvetové cestovné poistenie a mnoho ďalších),
 • mzdu vo výške 2 700 EUR brutto/mesačne. Navrhovaná mzda môže byť aj vyššia v závislosti od profesijnej kvalifikácie a skúseností.

Výberový proces

Svoju žiadosť pošlite elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky. Vytvorte si profil a priložte k nemu životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku alebo si aktualizuj svoj existujúci profil. Vybraných kandidátov budeme kontaktovať telefonicky, ostatných budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Už vopred všetkým kandidátom ďakujeme za prejavený záujem byť súčasťou Deloitte. 

Tešíme sa na vás!

O spoločnosti Deloitte
Deloitte predstavujú ľudia, skúsenosti a široké portfólio služieb, ktoré poskytujeme v rôznych odvetviach v 150 krajinách po celom svete. Je intelektuálnou výzvou, dobrým východiskovým bodom pre vašu kariéru a výbornou príležitosťou na nepretržitý rozvoj a získanie cenných životných skúseností. Stačí urobiť prvý krok – kliknúť na tlačidlo reagovať a poslať nám životopis, prejsť všetkými fázami výberového procesu a podpísať s nami zmluvu. Deloitte je jednoducho najlepšia voľba.
O tíme

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík. Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.