Általános információ

Pozíció
Senior AWS Engineer| Cloud&Engineering
Munka típusa
Teljes munkaidős pozíció
Város
Gdańsk, Katowice, Krakkó, Varsó, Wrocław
Ország
Lengyelország
Üzletág
Consulting
Csapat
Core Business Operations
Érdeklődési terület
Cloud, Engineering, IT - Development, IT - Services
Munkavégzés
Hibrid (irodai és otthoni munkavégzés)

Pozícióleírás és elvárások

Kogo szukamy

Poszukujemy ambitnych osób do roli AWS Cloud Engineer, które dołączą do zespołu Cloud&Engineering w Deloitte realizującego innowacyjne projekty w 
obszarze chmur publicznych w zakresie wdrożeń, migracji oraz budowy nowych rozwiązań w oparciu o cloud computing.

Twoja przyszła rola:

• Automatyzacja deploymentów i tworzenia infrastruktury w oparciu o Infrasctructure as Code,
• Automatyzacja wdrożeń aplikacji w oparciu o Infrastructure as Code i usługi chmurowe
• Audyt i utrzymanie istniejących rozwiązań w chmurze publicznej,
• Projektowanie i wdrażanie bezpiecznych, wysoko dostępnych i efektywnych kosztowo rozwiązań w chmurze publicznej,
• Tworzenie rozwiązań opartych o technologie kontenerowe i PaaS.

Wymagania (większość z poniższych):

• Bardzo dobra znajomość usług Amazon Web Services
• Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oraz infrastruktury chmurowej
• Znajomość narzędzi do automatyzacji i zarządzania infrastrukturą (Terraform, Cloud Formation Ansible itp.)
• Sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem skryptowym: Bash, Python, Go
• Znajomość systemów baz danych (np. PostgreSQL, MySQL, MS Sql, Oracle, MongoDB, ElasticSearch) oraz zagadnień administracji (instalacja, backup, HA, replikacja) oraz posługiwanie się SQL
• Znajomość rozwiązań CI/CD (np. AWS CodeBuild AWS CodePipeline, Gitlab, GitLab CI, Github, GitHub Actions, Bamboo, Bitbucket, Azure Devops)
• Umiejętność deployowania aplikacji w w co najmniej jednej technologii: Java, Node.js, Python, Go, .Net
• Znajomość narzędzi do monitorowania usług i wdrożeń w chmurze (Cloud Watch, Prometheus, Grafana)
• Znajomość systemów zarzadzania logami; CloudWatch, ElasticSearch
• Umiejętność konfiguracji wysoko dostępnych i bezpiecznych środowisk
• Praktyczna umiejętność konteneryzacji aplikacji
• Praktyczna znajomość dowolnego orkiestratora Kubernetes (EKS, Openshift, Rancher)
• Znajomość zagadnienie administracji systemami Linux i/lub Windows Server
• Gotowość do ciągłego pogłębiania kompetencji
• Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Nice to have:

• Znajomość innych czołowych dostawców cloud computing – Azure, GCP, Oracle
• Umiejętność programowania w dowolnej technologii
• Doświadczenie w migracji ze środowisk on-premises do chmury publicznej
• Znajomość zagadnień bezpieczeństwa chmurowego (KMS, Vault, Secret Manager, Key Manager)
• Znajomość systemów autoryzacji i uwierzytelniania, np. AWS SSO, Active Directory, Azure AD, Keycloak, Octa i doświadczenie w pracy z protokołami typu SAML, OIDC
• Znajomość zagadnień kryptografii, PKI
• Znajomość rozwiązań ServiceMesh: AWS App Mesh, Istio, Linkerd, Consul
• Znajomość języka niemieckiego

Ścieżka rekrutacji
Recruitment process is easy, all you have to do is:
Send us your CV
HR Interview (30min)
Technical Interview (60min)
Final Interview (45min)
A Deloitte-ról
Deloitte is a variety of people, experience, industries and services we deliver in 150 countries of the world. It is an intellectual challenge, a good starting point for your career, and an excellent opportunity for continuous development and gaining valuable life experiences. What you only must do is to take the first step – press the apply button and send us your CV, go through all the stages of the recruitment process and sign a contract with us. Deloitte is simply your best choice.
Offer response
At Deloitte, we have passion helping our clients starting from building strategies through implementation and operation of solutions to help our clients solve their complex and interesting business problems.
Our Cloud Engineering teams design and deliver interesting cloud projects for clients in Poland and abroad in areas of cloud development, DevOps, integration, migration, data management, infrastructure and others. We help our clients to strategize, design and implement and migrate solutions with use of modern cloud technologies.

#LI-DNP