Ogólne informacje

Stanowisko
Audit Project Manager (m/f) - FSI/nonFSI
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Bratysława
Kraj
Słowacja
Dział
Audit & Assurance
Zespół
Audit - General
Obszar zainteresowania
Audit
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Koho hľadáme?
 • min. 4 ročné pracovné skúsenosti, ideálne v oblasti auditu/finančnej kontroly/účtovníctva;
 • plynulá znalosť anglického jazyka, a veľmi dobré ústne a písomné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku;
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania;
 • iniciatívnosť, entuziazmus, odhodlanosť a schopnosť zvládať stres;
 • schopnosť motivovať;
 • cit pre tímovosť a výborná schopnosť riadiť tím;
 • dobré komunikačné zručnosti pri prezentáciách v rámci spoločnosti aj mimo nej;
 • silná, nezávislá a sebavedomá osobnosť, ktorá vie odôvodniť svoje odporúčania a stojí si za nimi;
 • profesijná disciplína, precíznosť, všeobecný prehľad a analytické myslenie, dobrá organizácia času.

Vaša budúca pracovná pozícia

Ako projektový/-á manažér/-ka v tíme Audit & Assurance budete riadiť svoj tím pracujúci na zákazke a zodpovedať za vykonanie všetkých aspektov zákazky vrátane plánovania, realizácie auditu u klienta, preskúmania problémov v oblasti auditu a účtovníctva, previerky účtovnej závierky a zverejnených skutočností, koordinácie a schvaľovania na všetkých úrovniach previerky. Náplň práce projektového manažéra sa mení v závislosti od rozsahu a povahy zákazky. Budete rozvíjať a motivovať junior zamestnancov v oblasti auditu, usmerňovať ich pri plnení úloh a poskytovať im kariérne poradenstvo.

Čo ponúkame
 • zaujímavú prácu v priateľskom medzinárodnom pracovnom prostredí;
 • komplexný prehľad o fungovaní lokálneho podnikateľského prostredia;
 • účasť na školiacom programe šitom na mieru;
 • získavanie odborných licencií a kvalifikácie;
 • podpora štúdia medzinárodne uznávanej odbornej kvalifikácie ACCA (študijné voľno a výdavky spojené so štúdiom ako aj členstvom plne hradené spoločnosťou);
 • širokú škálu zamestnaneckých výhod (napr. iPhone s dátovým balíčkom aj na súkromné účely, možnosť získať dovolenku navyše a iné);
 • ponúkaná mzda: 2100 EUR brutto/mesačne. Mzda môže byť dohodnutá aj vyššie ako je uvedené v závislosti od profesijnej kvalifikácie a skúseností;
 • nástup: ihneď.

 • Preplatenie výdavkov na certifikát ACCA
 • Práca pre známe značky
 • Teambuildingové aktivity
 • Neustály rast a rozvoj
 • Integračné a zábavné podujatia
 • Odporúčací program - Stars
 • Medzinárodné cestovné poistenie
 • Networking
 • Multisport
 • Tímový duch
 • Parkovanie
 • Pracovné výzvy
 • Zdravotné voľno, bez dokladu od lekára (2 dni)
 • Zdravotné poistenie (zmiešaný balík)
 • Dobrovoľnícke aktivity

Výberový proces

Žiadosti posielajte elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky. Vytvorte si profil a priložte k nemu životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku alebo si aktualizujte svoj existujúci profil. Ak nás zaujmeš, spojíme sa s tebou telefonicky. 

O spoločnosti Deloitte
Deloitte predstavujú ľudia, skúsenosti a široké portfólio služieb, ktoré poskytujeme v rôznych odvetviach v 150 krajinách po celom svete. Je intelektuálnou výzvou, dobrým východiskovým bodom pre vašu kariéru a výbornou príležitosťou na nepretržitý rozvoj a získanie cenných životných skúseností.Stačí urobiť prvý krok – kliknúť na tlačidlo reagovať a poslať nám životopis, prejsť všetkými fázami výberového procesu a podpísať s nami zmluvu. Deloitte je jednoducho najlepšia voľba.
O tíme

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík. Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.