Ogólne informacje

Stanowisko
Consultant/Senior Consultant ds. rozliczania projektów unijnych
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Rzeszów
Kraj
Polska
Dział
Business Services Center (PL)
Zespół
Finance
Obszar zainteresowania
Accounting
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Kogo szukamy
Jeśli masz:

 • min. 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE / krajowych;
 • wykształcenie wyższe (mile widziane: techniczne, ekonomia, finanse i rachunkowość);
 • umiejętność kompleksowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków UE / krajowych, w tym   przygotowywania wniosków o płatność, wniosków o zmiany, raportów z realizacji projektów, dokumentacji zakupowej, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;
 • wiedza dotycząca systemów do obsługi wniosków o płatność / raportowania realizacji projektów, takich jak SL2014, LSI, GWPK i innych;
 • bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; 
 • wiedza i praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych oraz obsłudze nowej bazy konkurencyjności (BK2021);
 • wiedza dotycząca regulacji, procedur oraz wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
 • zaawansowana znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • rozwinięte zdolności organizacyjne i zarządzania czasem, samodzielność, wielozadaniowość;
 • elastyczność oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • mile widziana – znajomość ustawy PZP. 
Twoja przyszła rola
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności;
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i UE), w tym weryfikacja zakresu projektu, kontrola i nadzór nad dokumentacją;
 • współpraca z beneficjentami realizującymi projekty unijne – od małych przedsiębiorstw po największe firmy w Polsce;
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym;
 • prowadzenie procesów wyboru wykonawców/dostawców, w tym przygotowywanie dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty;
 • raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wspieranie kierowników projektów w zadaniach, np. w planowaniu wydatków, dokonywaniu zmian w projekcie i podejmowaniu działań zaradczych w przypadku sytuacji problemowych.
To oferujemy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie, w oparciu umowy o pracę;
 • Pracę w trybie hybrydowym (częściowa praca z domu i z biura);
 • Dodatkowe płatne 2 dni wolne oraz 2 dni na działalność charytatywną;
 • Program prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie i podróże;
 • Dostęp do różnych form działalności sportowo-rekreacyjnych i socjalnych (MyBenefit, Multisport, wypożyczalnia rowerów, drużyny sportowe);
 • Plan wdrożenia od pierwszego dnia pracy oraz Program Buddy - wsparcie dedykowanego współpracownika;
 • Przyjazna kultura organizacyjna (wydarzenia integracyjne, programy well-being oraz diveristy & inclusion);
 • Szerokie możliwości rozwoju (indywidualna ścieżka kariery, szkolenia z umiejętności miękkich, technicznych oraz dostęp do nowoczesnych platform szkoleniowych m.in. Udemy for Business, LinkedIn Learning);
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-KP1