Ogólne informacje

Stanowisko
Deloitte College Jeseň 2023 - Bratislava
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Bratysława
Kraj
Słowacja
Dział
Audit & Assurance
Zespół
Assurance, Audit - General
Obszar zainteresowania
Accounting, Audit, Consulting, Risk & Regulatory Management, Tax
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Koho hľadáme?

Milá študentka/Milý študent,

prihlás sa na Deloitte College, ktorý sa bude konať v Bratislave (miesto upresníme) v dňoch 16.10. 2023 - 18.10. 2023!

Deloitte College sú interaktívne workshopy vedené odborníkmi z praxe, určené pre študentov 3. až 5. ročníka vysokej školy ekonomického zamerania.

Aby sme sa o Tebe dozvedeli viac, prosím, nahraj svoj životopis prostredníctvom tejto stránky.


Deadline na prihlásenie sa je 08.10. 2023! Tak neváhaj a využi príležitosť!
Vaša budúca pracovná pozícia

Stretni sa osobne s našimi odborníkmi, zúčastni sa zaujímavých workshopov, nahliadni do  sveta financií prostredníctvom úloh zo života a praxe v oblasti auditu, riadenia rizík, daňového  poradenstva a transakčného poradenstva. 


Termíny a program:

16. október 2023 od 09.00 do 11.00 hod. - BUSINESS CHEMISTRY

                            od 11:15 do 12:45 hod. - CONSULTING

                            od 13:30 do 16:00 hod.  DAŇOVÉ PORADENSTVO

17. október 2023 od 09.00 do 11.30 hod. - AUDIT

                            od 12:30 do 15:30 hod. - AUDIT

18. október 2023 od 09.00 do 11.30 hod. - RIADENIE RIZÍK

                            od 12.30 do 15.00 hod. - TRANSAKČNÉ PORADENSTVO 

                            od 15.10 do 16.00 hod.- UZAVRETIE PROGRAMU


Potvrdením registrácie sa zaväzuješ zúčastniť všetkých horeuvedených blokov.

Celý program bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Miesto konania: Bratislava

A ešte bodka na záver

Vyhraď si pre nás čas a možno si z tohto dňa odnesieš nielen nové vedomosti, ale i pracovnú ponuku. 

Čo ponúkame

Na aké témy sa spolu pozrieme?

 

 AUDIT 

 • Riziká v audite a ako na ne reagovať;
 • Ako využiť dátové a analytické nástroje v audite, aby ste sa zamerali na to, čo je skutočne dôležité?
 • Ako ovplyvňuje účinné nastavenie interných kontrol klienta audítorské postupy?
 • Ako priniesť auditnému klientovi väčšiu pridanú hodnotu?
 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • Zoznámenie sa s prácou na daňovom oddelení Deloitte;
 • Praktické prípady z praxe pri obhajobe záujmov klienta v rámci daňovej kontroly;
 • Spoločný workshop pod vedením skúsených expertov.
 •  

RIADENIE RIZÍK 

 • Riešili ste už rizikovú situáciu?
 • Kde a kedy sa môžete stretnúť s rizikom?
 • Čo znamená (pre vás) efektívne riadiť riziko?
 • Ako si predstavujete manažéra riadenia rizík?
 • Pohľad žiadateľa, riadiaceho orgánu a kontrolóra na riadenie rizík projektov financovaných Európskou Úniou.

TRANSAKČNÉ PORADENSTVO 

 • Zoznámenie sa s procesom M&A transakcie;
 • Ukážka práce transakčného poradcu;
 • Práca na ocenení spoločnosti v tíme pod vedením mentorov z praxe.


CONSULTING
 • Úvod do výziev a transformácie v bankovom sektore;  
 • Ukážky modernizácie finančného sektora z pohladu strategie, analyzy a M&A;
 • Nastavenie stratégie pre banky, aby pracovali efektívnejšie.
Výberový proces
Ak by si sa chcel/a stať v budúcnosti Deloiťákom a dozvedieť sa o živote v Deloitte viac, klikni na www.smedeloitte.sk.
O spoločnosti Deloitte
Deloitte predstavujú ľudia, skúsenosti a široké portfólio služieb, ktoré poskytujeme v rôznych odvetviach v 150 krajinách po celom svete. Je intelektuálnou výzvou, dobrým východiskovým bodom pre vašu kariéru a výbornou príležitosťou na nepretržitý rozvoj a získanie cenných životných skúseností.Stačí urobiť prvý krok – kliknúť na tlačidlo reagovať a poslať nám životopis, prejsť všetkými fázami výberového procesu a podpísať s nami zmluvu. Deloitte je jednoducho najlepšia voľba.
O tíme

AUDIT

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík. Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.

 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Je všeobecne známe, že každá transakcia má daňové dôsledky. Navyše, daňové predpisy a daňová legislatíva sa neustále menia, pričom postupujúca globalizácia komplikuje zdaňovanie nadnárodných aj domácich spoločností. Naši daňoví poradcovia pomáhajú spoločnostiam vykazovať základ dane a daň v súlade s právnymi predpismi. 

Špecialisti v oblasti outsourcingu podnikových procesov (BPO) ponúkajú komplexné služby spoločnostiam zo všetkých odvetví. Pri poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva, mzdovej administratívy a výkazníctva využívame najmodernejšie informačné technológie, ktoré automatizujú účtovné a daňové procesy. Poskytujeme aj poradenské služby v oblasti čerpania grantov, finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a iných verejných zdrojov.

Tím „Global Employer Services“ v rámci spoločnosti Deloitte na Slovensku poskytuje daňové poradenstvo a poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a vysielania zamestnancov veľkým medzinárodným spoločnostiam, ale aj jednotlivým privátnym klientom, prevažne top manažérom (CXO).

 

RIADENIE RIZÍK

Oddelenie riadenia rizík pomáha spoločnostiam zamerať sa na oblasti so zvýšenou mierou rizika, preklenúť nebezpečné miesta s cieľom efektívne riadiť riziká za hranicami organizácie a snažiť sa riziká nielen znížiť, ale aj ich inteligentne podstupovať.


TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

Náš tím transakčného poradenstva poskytuje služby spoločnostiam vo všetkých fázach životného cyklu. Pomáhame klientom vyriešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patria strategické investície realizované prostredníctvom fúzií a akvizícií, predaj, reorganizácia alebo vedenie súdnych sporov. Okrem toho klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti oceňovania a v ďalších záležitostiach, aby sme im pomohli dodržiavať požiadavky súčasného regulačného rámca.


CONSULTING

Našim klientom zo všetkých oblastí podnikania a verejnej správy pomáhame riešiť náročné výzvy a komplexne transformovať ich podnikanie od A po Z. Naše znalosti, skúsenosti a multidisciplinárny prístup uplatňujeme pri tvorbe stratégií, nastavovaní HR procesov, digitalizácii a implementácii moderných technológií, expanzii spoločnosti do zahraničia a mnohých ďalších rôznorodých projektoch. Bez nás by si klient musel budovať vlastný tím odborníkov, s nami získa komplexné poradenstvo a know-how pod jednou strechou.