Ogólne informacje

Stanowisko
Internship | Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego (regulatory)|FIRR
Wymiar czasu pracy
Praktyki/Staż
Miasto
Warszawa
Kraj
Polska
Dział
Risk Advisory
Zespół
Financial Industry Risk & Regulatory
Obszar zainteresowania
Finance
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Kogo szukamy
Od kandydatów/-ek oczekujemy:

 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, 
 • praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobrej znajomości  MS Excel
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy;
 • dyspozycyjności (ok. 30 godzin w tygodniu).
Twoja przyszła rola
Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów/ -ek i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.


U nas możesz się skupić i/lub na pracy w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.


Przy czym realizujemy bardzo różnorodne projekty dla klientów z sektora finansowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy również z kolegami i koleżankami z zagranicznych praktyk Deloitte. Praktyki dają możliwość szybkiego wdrożenia się w różne aspekty ryzyka finansowego, a zadania są zróżnicowane i niemonotonne. 
To oferujemy
 • Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość współpracy z ekspertami/ ekspertkami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • Miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
 • Klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym

Ścieżka rekrutacji
Ścieżka Rekrutacji
I etap - uważnie przeczytamy Twoje CV

II etap - poprosimy Cię o wypełnienie online testów analitycznych oraz test z j. angielskiego

III etap - rozmowa z przedstawicielem HR (online)

IV etap - rozmowa z przedstawicielami zespołu Zarządzania ryzykiem dla Instytucji Finansowych  (online).

V etap - witamy na pokładzie :)
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
O zespole
Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:
 • Wycena portfeli kredytowych
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
 • Raportowanie zarządcze i nadzorcze
 • Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
 • Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR).

#LI-DNP