Ogólne informacje

Stanowisko
Konsultant / Starszy Konsultant w zespole Dotacji i ulg podatkowych w Dziale Doradztwa Podatkowego
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
Kraj
Polska
Dział
Tax
Zespół
Global Investment & Innovation Incentives Services
Obszar zainteresowania
Tax
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Kogo szukamy
 • Doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem finansowania niekomercyjnego / pomocy publicznej w formie dotacji i ulg podatkowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, badawczo - rozwojowe i środowiskowe (np. dotacje ze środków UE i krajowych, ulga podatkowa na B+R, zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji)
 • Znajomość regulacji dotyczących pomocy publicznej i zasad ubiegania się i wykorzystania dotacji (np. dotacje na pomoc w sektorze ochrony środowiska/energii, dotacje na B+R) i ulg podatkowych (np. Polska Strefa Inwestycji/SSE) oraz ulgi B+R i IP Box
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo / ekonomia lub wyższe techniczne

Mile widziane:
 • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej np. Horyzont 2020, Connecting Europe Facility, LIFE
 • Doświadczenie w notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej oraz w realizacji projektów związanych z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej (np. Testy Prywatnego Inwestora, analiza statusu MŚP, analiza występowania pomocy publicznej)
 • Pozyskiwanie i rozliczanie pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, Grantu rządowego (PGG)
Twoja przyszła rola
 • Udział w projektach polegających na identyfikacji działań i kosztów kwalifikujących się wsparcia
 • Udział w przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej w poszczególnych instrumentach wsparcia, w tym m.in. wniosek o dofinansowanie, biznes plan, analiza efektu zachęty
 • Wsparcie Klientów w realizacji projektów i rozliczaniu przyznanego wsparcia, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Przygotowanie analiz prawnych oraz ekonomicznych dotyczących zasad ubiegania się i rozliczania wsparcia oraz innych kwestii dotyczących pomocy publicznej
 • Możliwość pracy z zespołem z biur: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
To oferujemy
 • Pracę w dużym, różnorodnym zespole specjalistów zarówno w tematyce podatkowej (zachęty podatkowe) jak i grantowej (dotacje ze środków krajowych i unijnych)
 • Indywidualny program kariery oparty o zainteresowania i chęć rozwoju kandydata w poszczególnych obszarach
 • Udział w międzynarodowych projektach realizowanych przez globalny zespół Gi3, który jest liderem usług związanych z identyfikowaniem i pozyskiwaniem finansowania niekomercyjnego
 • Rozwój w szeroko rozumianym obszarze ulg i dotacji, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, jak również prawa podatkowego (zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych)
 • Możliwość udziału w międzynarodowych szkoleniach stacjonarnych i zdalnych
 • Elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej / hybrydowej
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-AL1