Ogólne informacje

Stanowisko
Konsultant / Starszy konsultant – Ekspert techniczny w zespole dotacji i ulg podatkowych
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
Kraj
Polska
Dział
Tax
Zespół
Global Investment & Innovation Incentives Services
Obszar zainteresowania
Tax
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Kogo szukamy
 • warunkiem koniecznym jest posiadanie doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu wniosków o dotacje i/lub pożyczki preferencyjne na realizację projektów innowacyjnych i/lub badawczo-rozwojowych i/lub środowiskowych ze środków krajowych i unijnych do (POIR, POIiŚ, FENG, FENiKS, programy regionalne, programy NCBR, NFOŚiGW, WFOŚiGW),
 • szczególnie istotne jest doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu opisów prac badawczo-rozwojowych, budowa koncepcji projektu, analiza poziomu innowacyjności, formułowanie podziału zakresu prac badawczo-rozwojowych,
 • umiejętność wyszukiwania, weryfikacji i analizy danych technicznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:
 • dobrze widziana szeroka znajomość problematyki i zagadnień związanych z projektami środowiskowymi i energetycznymi m.in. określanie efektu środowiskowego, metody identyfikacji i mitygacji ryzyk środowiskowych, analiza oddziaływania na środowisko,
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z obszaru B+R, ochrony środowiska i energetyki ze środków Unii Europejskiej na poziomie Komisji Europejskiej (Horizon Europa, LIFE, Innovation Fund),
 • aktualna wiedza na temat programów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027,
 • doktorat lub otwarty przewód doktorski albo studia doktoranckie w obszarze nauk technicznych.
Twoja przyszła rola
 • analiza założeń planowanych do realizacji projektów oraz aktywności w celu weryfikacji spełnienia wymogów programu/konkursu, w tym dobór najlepszego źródła wsparcia, samodzielne przygotowanie:
 • merytorycznej oceny koncepcji projektów m.in. środowiskowych lub badawczo-rozwojowych,
 • opisów projektów m.in. opisów technologii lub procesów technologicznych, porównanie do technologii alternatywnych, prac B+R, innowacyjności, metodologii prac, problemów technologicznych,
 • analiza stanu wiedzy i techniki, przegląd dostępnej literatury naukowej i branżowej.
 • kalkulacji wymaganych w programie / konkursie danych związanych m.in. z ilością unikniętego CO2, oszczędnością energii pierwotnej itp.

To oferujemy
 • pracę w dużym, różnorodnym zespole specjalistów zarówno w tematyce podatkowej (zachęty podatkowe) jak i grantowej (dotacje ze środków krajowych i unijnych)
 • indywidualny program kariery oparty o zainteresowania i chęć rozwoju kandydata w poszczególnych obszarach
 • udział w międzynarodowych projektach realizowanych przez globalny zespół Gi3, który jest liderem usług związanych z identyfikowaniem i pozyskiwaniem finansowania niekomercyjnego
 • rozwój w szeroko rozumianym obszarze ulg i dotacji, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, jak również prawa podatkowego (zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych)
 • możliwość udziału w międzynarodowych szkoleniach stacjonarnych i zdalnych
 • elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej / hybrydowej
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-AL1