Ogólne informacje

Stanowisko
Senior Consultant ds. rozliczania projektów unijnych
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Miasto
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
Kraj
Polska
Dział
Business Process Solutions
Zespół
BPS Accounting Services
Obszar zainteresowania
Consulting
Tryb pracy
Hybrydowy

Opis i wymagania

Kogo szukamy

Kogo szukamy

 • min. 3 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE / krajowych
 • wykształcenie wyższe (mile widziana: ekonomia, finanse i rachunkowość
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
 • umiejętność kompleksowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków UE / krajowych, w tym przygotowywania wniosków o płatność, wniosków o zmiany, raportów z realizacji projektów, dokumentacji zakupowej, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
 • wiedza dotycząca systemów do obsługi wniosków o płatność / raportowania realizacji projektów, takich jak SL2014, LSI, GWPK i innych
 • bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych oraz obsłudze Bazy konkurencyjności
 • wiedza dotycząca regulacji, procedur oraz wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027
 • zaawansowana znajomość języka polskiego i angielskiego
 • rozwinięte zdolności organizacyjne i zarządzania czasem, samodzielność, wielozadaniowość
 • elastyczność oraz umiejętność rozwiązywania problemów

Twoja przyszła rola
Twoja przyszła rola
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i UE), w tym weryfikacja zakresu projektu, kontrola i nadzór nad dokumentacją
 • współpraca z beneficjentami realizującymi projekty unijne – od małych przedsiębiorstw po największe firmy w Polsce
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym
 • prowadzenie procesów wyboru wykonawców/dostawców, w tym przygotowywanie dokumentacji dotyczącej oceny i wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty
 • raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • wspieranie kierowników projektów w zadaniach, np. w planowaniu wydatków, dokonywaniu zmian w projekcie i podejmowaniu działań zaradczych w przypadku sytuacji problemowych
To oferujemy
To oferujemy 
 • pracę w zaangażowanym zespole ekspertów, wspierającym rozwój osobisty i zawodowy w jednej z największych na świecie firmie konsultingowych w modelu hybrydowym
 • pracę pełną wyzwań w profesjonalnym, biznesowym i dynamicznym środowisku
 • udział w różnorodnych projektach
 • możliwość dofinansowania egzaminów i studiów podnoszących kwalifikacje
 • szeroką ofertę rozwojową, opartą na Twoich silnych stronach, coaching kariery i mentoring, a także bogatą ofertę szkoleń i warsztatów wraz z dostępem do inteligentnej i nowoczesnej platformy szkoleniowo – rozwojowej
 • ciekawą ofertę benefitów; m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, program poleceń pracowniczych, ubezpieczenie na życie
O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

#LI-MB1