Všeobecné informácie

Pozícia
Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego | Market Risk I FIRR | Risk Advisory
Typ pracovného úväzku
Stáž
Mesto
Varšava
Krajina
Poľsko
Oddelenie
Risk Advisory
Tím
Financial Industry Risk & Regulatory
Oblasť záujmu
Data & Analytics, Risk & Regulatory Management
Spôsob práce
Čiastočná práca z domu

Popis práce a požiadavky

Kogo szukamy
Od kandydatów/-ek oczekujemy:
znajomości instrumentów finansowych takich jak: obligacja, kredyt, instrumenty pochodne (walutowe, na stopę procentową);
podstawowej znajomości zasad działania sektora bankowego i/lub ubezpieczeniowego;
umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, informatyka i ekonometria, matematyka, metody ilościowe;
praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;
znajomości jednego lub więcej z narzędzi technicznych takich jak: SQL, R, SAS, Python, VBA;
wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy;
dyspozycyjności (ok. 30 godzin w tygodniu).

Twoja przyszła rola
Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów/ -ek i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.


U nas weźmiesz udział w projektach doradczych mających na celu rozwiązanie realnych problemów jednocześnie mogąc się skupić na pracy w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości metod obliczeniowych.


Realizujemy bardzo różnorodne projekty dla klientów z sektora finansowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy również z kolegami i koleżankami z zagranicznych praktyk Deloitte. Praktyki dają możliwość szybkiego wdrożenia się w różne aspekty ryzyka finansowego, a zadania są zróżnicowane i niemonotonne. 

To oferujemy
Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
Możliwość współpracy z ekspertami/ ekspertkami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
Miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
Klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym

Ścieżka rekrutacji
I etap - uważnie przeczytamy Twoje CV

II etap - poprosimy Cię o wypełnienie online testów analitycznych oraz test z j. angielskiego

III etap - rozmowa z przedstawicielem HR (online)

IV etap - rozmowa z przedstawicielami zespołu Zarządzania ryzykiem dla Instytucji Finansowych  (online).

V etap - witamy na pokładzie :)



Recruiter tips:

Drodzy Kandydaci: chcemy, abyście czuli się pewnie i dobrze przygotowani do procesu rekrutacyjengo w Deloitte. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami o Deloitte jak i o zespole, do którego aplikujecie na stronie Deloitte - https://www2.deloitte.com/pl/pl.html. Dodatkowo zachęcamy do przećwiczenia swoich umiejętności rekrutacyjnych przed np. swoimi bliskimi, znajomymi :)

O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.
Offer response
Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:
Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
Value at Risk (VaR)
Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
Identyfikacja i pomiar ryzyka
Walidacja modeli ryzyka
Wycena portfeli kredytowych
Stress-testy
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. FRTB, IRRBB, Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)
Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
Raportowanie zarządcze i nadzorcze
Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie ryzyka stopy procentowej, szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
Modele ratingowe i scoringowe
Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
Szacowanie utraty wartości (Impairment)
Specyfikacja funkcjonalna / biznesowa algorytmów kalkulacji miar ryzyka i przetwarzania danych
Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
Przypadki testowe i analiza wyników testów
Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców 
Mapowanie źródeł danych
Testowanie poprawności wdrożenia.