Souhlas se zpracováním osobních údajů
Upozorňujeme, že pokud si přejete být informováni o příslušných pracovních nabídkách ve společnosti Deloitte ve střední Evropě (Deloitte CE) a dostávat podobné nabídky od Talentových týmů z celého regionu, v němž Deloitte CE působí, je třeba udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro tyto účely. Zpracovávané údaje budou zahrnovat vaše kontaktní údaje, údaje potřebné k tomu, abyste si mohli vytvořit svůj uživatelský účet a získat k němu přístup, váš životopis, informace získané a poskytnuté během vaší komunikace s Talentovými týmy Deloitte CE v minulosti (v případě, že doba pro jejich uchovávání ještě neuplynula) a všechny informace, které jste nahráli do svého uživatelského účtu (vaše osobní údaje). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a za podmínek uvedených zde. Souhlas se uděluje na dobu pěti let, ale můžete jej kdykoli odvolat, jak je popsáno v příslušných podmínkách. Odvolání souhlasu bude mít za následek vymazání vašeho uživatelského účtu a všech výše uvedených údajů (pokud není nezbytné údaje uchovávat pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků), takže od společnosti Deloitte CE již nebudete dostávat žádné pracovní nabídky. Stále však budete moci vyhledávat nově zveřejněné pracovní nabídky a ucházet se o pozice nabízené ve společnosti Deloitte CE. Chcete-li se ucházet o pracovní pozici bez udělení souhlasu, použijte možnost "Podat přihlášku" u pracovní nabídky, o kterou máte zájem.
Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) podmínky souhlasu (včetně příslušných informací o zpracování mých osobních údajů) a že jsem jim porozuměl(a)